broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
BROKER UBEZPIECZENIOWY
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
MYŚLIMY O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną obsługę każdemu klientowi.
WIĘCEJ
BROKER UBEZPIECZENIOWY

Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną obsługę każdemu klientowi. Zapewniamy pełną i rzetelną obsługę back office wszystkich zawartych ubezpieczeń: przypominamy o płatnościach, aneksach, wypowiedzeniach i rocznicach.

Jako profesjonalny Broker, który rekomenduje oferty różnych Towarzystw swoim klientom, zobowiązani jesteśmy do wnikliwej analizy sytuacji finansowej każdego z Ubezpieczycieli. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany jakie zachodzą na rynkach finansowych oraz sprawdzamy notowania i rating poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

broker ubezpieczeniowy guardian-progress

Broker Ubezpieczeniowy działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru. Dane zawarte w rejestrze są jawne i mogą podlegać sprawdzeniu na wniosek zainteresowanego złożony w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. Nr 178, poz. 1316).