broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
BROKER UBEZPIECZENIOWY
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
MYŚLIMY O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną obsługę każdemu klientowi.
WIĘCEJ
CO OFERUJEMY

Myśląc o ubezpieczeniach zwykle traktujemy je na równi z usługami banków lub innych wielkich instytucji finansowych, które dyktują klientom sztywne warunki współpracy. Tymczasem Towarzystwa Ubezpieczeniowe, stwarzają nam możliwość modyfikacji swojej oferty.

Ubezpieczenia są jedynym produktem finansowym (usługą finansową), który pozwala na daleko idące negocjacje zarówno ceny (wysokości składki ubezpieczeniowej) jak i zakresu gwarantowanych usług (świadczeń). Powierzając NAM profesjonalnemu brokerowi do obsługi ten obszar w swojej firmie masz pewność, że dostosujemy i wynegocjujemy warunki dedykowane i dopasowane do Twoich potrzeb.

Przedstawimy porównanie ofert z rynku ubezpieczeniowego wraz z rekomendacjami i uzasadnieniem wprowadzonych przez nas zmian w ofercie ubezpieczenia przygotowanej i dedykowanej specjalnie dla Twojej firmy, „uszytej na miarę” Twoich potrzeb.

W ramach naszej oferty oferujemy szeroki zakres usług.

Ubezpieczenie majątku
Zapewnia ochronę majątku firmy min.: budynków, wyposażenia, środków obrotowych

Ubezpieczenia techniczne
Zapewniają ochrone różnego rodziaju sprzetów elektronicznych, maszyn,urządzeń, linii technologicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Objemuje ochroną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim

Ubezpieczenie OC Zarządu (D&O)
Zapenia ochronę władzom spółek przed roszczeniami związanymi z pełnioną fukcją

Ubezpieczenie utraty zysku
Chroni zysk jaki firma osiągnęłaby z tyt. prowadzenia dzialalności gdyby działalność ta nie została przerwana przez wystąpienia szkody np. w mieniu

Ubezpieczenia transportowe
Chronią mienie podczas transportu, wysyłki

Ubezpieczenie flot
Ubezpieczenie dedykowane pojazdom mechanicznym podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

Ubezpieczenia finansowe
Gwarancje, należności, factoring, stabilizują i zabezpieczają płynność finansową firmy

Ubezpieczenia osobowe
Zapewniają świadczenia rodzinie, w przypadku śmierci ubezpieczonego

Ubezpieczenia zdrowotne
Zapewniają szybki i łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i placówek medycznych

Ubezpieczenia NNW
Zapewniają świadczenia ubezpieczonemu z tyt. nieszczęśliwego wypadku