broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
KIM JEST BROKER
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
CO OFERUJEMY

Myśląc o ubezpieczeniach zwykle traktujemy je na równi z usługami banków lub innych wielkich instytucji finansowych, które dyktują klientom sztywne warunki współpracy. Tymczasem Towarzystwa Ubezpieczeniowe, stwarzają nam możliwość modyfikacji swojej oferty.

Ubezpieczenia są jedynym produktem finansowym (usługą finansową), który pozwala na daleko idące negocjacje zarówno ceny (wysokości składki ubezpieczeniowej) jak i zakresu gwarantowanych usług (świadczeń). Powierzając NAM profesjonalnemu Brokerowi do obsługi ten obszar w swojej firmie masz pewność, że dostosujemy i wynegocjujemy warunki dedykowane i dopasowane do Twoich potrzeb.

Przedstawimy porównanie ofert z rynku ubezpieczeniowego wraz z rekomendacjami i uzasadnieniem wprowadzonych przez nas zmian w ofercie ubezpieczenia przygotowanej i dedykowanej SPECJALNIE dla TWOJEJ FIRMY  „uszytej na miarę” Twoich potrzeb.

 • UBEZPIECZENIE MAJĄTKU
  • zapewnia ochronę majątku firmy min.: budynków, wyposażenia, środków obrotowych
 • UBEZPIECZENIA TECHNICZNE
  • zapewniają ochrone różnego rodziaju sprzetów elektronicznych, maszyn,urządzeń, linii technologicznych
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
  • objemuje ochroną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim
 • UBEZPIECZENIE OC Zarządu (D&O)
  • zapenia ochronę władzom spółek przed roszczeniami związanymi z pełnioną fukcją
 • UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU
  • chroni zysk jaki firma osiągnęłaby z tyt. prowadzenia dzialalności gdyby działalność ta nie została przerwana przez wystąpienia szkody np. w mieniu
 • UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE
  • chronią mienie podczas transportu, wysyłki
 • UBEZPIECZENIA FLOT
  • ubezpieczenie dedykowane pojazdom mechanicznym podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • UBEZPIECZENIA FINANSOWE 
  • gwarancje, należności, factoring, stabilizują i zabezpieczają płynność finansową firmy
 • UBEZPIECZENIA OSOBOWE
  • zapewniają świadczenia rodzinie, w przypadku śmierci ubezpieczonego
 • UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
  • zapewniają szybki i łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i placówek medycznych
 • UBEZPIECZENIA NNW
  • zapewniają świadczenia ubezpieczonemu z tyt. nieszczęśliwego wypadku