broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
KIM JEST BROKER
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
  • INWESTOR

Płacąc zaliczkę na poczet wykonania lub dostarczenia czegoś, może zażądać gwarancji. Zapewnienia, że jeśli to coś nie powstanie lub nie będzie dostarczone w umówionym czasie lub nie będzie zgodne z zamówieniem wykonawca zwróci zaliczkę.

TAKI PAPIER WARTOŚCIOWY NAZYWA SIĘ GWARANCJĄ ZWROTU ZALICZKI.

 

  • INWESTOR Ogłaszający przetarg

Wymaga od startujących do przetargu zapewnienia, że w razie wyboru ich oferty podpiszą umowy według warunków określonych w dokumentach przetargowych (SIWZ). Takie zapewnienie realizuje się składając wadium w postaci gotówki do czasu rozstrzygnięcia przetargu lub papieru wartościowego zwanego GWARANCJĄ WADIALNĄ.

 

  • INWESTOR zleca wykonanie lub dostarczenie czegoś.

Wymaga po podpisaniu kontraktu terminowego zakończenia robót lub dostaw, oraz zgodnej z umową jakości. Chcąc zagwarantować sobie dotrzymanie warunków umowy bierze w depozyt część wynagrodzenia lub kaucję od wykonawcy do czasu zakończenia prac lub dostaw. Żeby nie angażować w ten proces gotówki, która może być potrzebna do działalności, można zastąpić taką operację GWARANCJĄ NALEŻYTEGO WYKONANIA w postaci papieru wartościowego.

 

  • INWESTOR po zakończeniu prac lub dostawy chce zapewnić sobie, że wykonana praca będzie trzymała jakość w określonym czasie.

Wymaga więc od wykonawcy lub dostawcy, poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia naprawienia ewentualnych usterek w czasie trwania tego czasu. Po upływie umówionego czasu zwróci zatrzymaną część wynagrodzenia.

Przedsiębiorca zamiast gotówki, może złożyć inwestorowi zabezpieczenie w postaci GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK dokument, który w takim samym stopniu gwarantuje naprawienie wad, a nie blokuje kapitału firmie wykonawczej.

 

 gwarancja ubezpieczeniowa