broker ubezpieczenie Gdynia Gdańsk Guardian Progress
Znajdziemy na rynku ubezpieczeń dokładnie to czego potrzebujesz
Doświadczenie i współpraca z różnymi branżami
Indywidualne warunki dostosowane do potrzeb klienta
Kompleksowa obsługa i lata doświadczeń
Optymalizacja działań i kosztów
BROKER UBEZPIECZENIOWY
PROFESJONALNY AUDYT
CO OFERUJEMY
LIKWIDACJA SZKÓD
JAK PRACUJEMY
MYŚLIMY O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną obsługę każdemu klientowi.
WIĘCEJ
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Myśląc o ubezpieczeniach zwykle traktujemy je na równi z usługami banków lub innych wielkich instytucji finansowych, które dyktują klientom sztywne warunki współpracy. Tymczasem Towarzystwa Ubezpieczeniowe, stwarzają nam możliwość modyfikacji swojej oferty.

Ubezpieczenia są jedynym produktem finansowym (usługą finansową), który pozwala na daleko idące negocjacje zarówno ceny (wysokości składki ubezpieczeniowej) jak i zakresu gwarantowanych usług (świadczeń). Powierzając NAM profesjonalnemu brokerowi do obsługi ten obszar w swojej firmie masz pewność, że dostosujemy i wynegocjujemy warunki dedykowane i dopasowane do Twoich potrzeb.

Przedstawimy porównanie ofert z rynku ubezpieczeniowego wraz z rekomendacjami i uzasadnieniem wprowadzonych przez nas zmian w ofercie ubezpieczenia przygotowanej i dedykowanej specjalnie dla Twojej firmy, „uszytej na miarę” Twoich potrzeb.

W ramach naszej oferty oferujemy szeroki zakres usług m.in. gwarancje ubezpieczeniowe dla inwestorów.

Gwarancja zwrotu zaliczki
Płacąc zaliczkę na poczet wykonania lub dostarczenia czegoś, może zażądać gwarancji. Zapewnienia, że jeśli to coś nie powstanie lub nie będzie dostarczone w umówionym czasie lub nie będzie zgodne z zamówieniem wykonawca zwróci zaliczkę.

Gwarancje wadialne
Wymaga od startujących do przetargu zapewnienia, że w razie wyboru ich oferty podpiszą umowy według warunków określonych w dokumentach przetargowych (SIWZ). Takie zapewnienie realizuje się składając wadium w postaci gotówki do czasu rozstrzygnięcia przetargu lub papieru wartościowego.

Gwarancje należytego wykonania (inwestor zleca wykonanie lub dostarczenie czegoś)
Wymaga po podpisaniu kontraktu terminowego zakończenia robót lub dostaw, oraz zgodnej z umową jakości. Chcąc zagwarantować sobie dotrzymanie warunków umowy bierze w depozyt część wynagrodzenia lub kaucję od wykonawcy do czasu zakończenia prac lub dostaw. Żeby nie angażować w ten proces gotówki, która może być potrzebna do działalności, można zastąpić taką operację w postaci papieru wartościowego.

Gwarancja usunięcia wad i usterek
Inwestor po zakończeniu prac lub dostawy chce zapewnić sobie, że wykonana praca będzie trzymała jakość w określonym czasie.
Wymaga więc od wykonawcy lub dostawcy, poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia naprawienia ewentualnych usterek w czasie trwania tego czasu. Po upływie umówionego czasu zwróci zatrzymaną część wynagrodzenia.

Przedsiębiorca zamiast gotówki, może złożyć inwestorowi zabezpieczenie w postaci dokumentu, który w takim samym stopniu gwarantuje naprawienie wad, a nie blokuje kapitału firmie wykonawczej.